Şirket hakkında

Rekabetin arttığı, değişimin hız kazandığı ve bilginin çoğaldığı dünyamızda artık basın hizmetlerine ve basın hizmetlerinin iş dünyasındaki önemine karşı bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Başarılı bir basın için uzmanlık, bilgi yelpazesinin genişliği, hedefe odaklanma ve samimiyet gerekir.

Bu gereklilikten hareketle GTM şirket; Arap dünyası, özellikle de körfez ülkeleriyle Türkiye piyasası arasında iletişimin kurulması olmak üzere Türk kamuoyu ve yatırımcılarının Arap dünyasına yönelik mesaj ve projelerinin pazarlanması ve tanıtımı konusunda uzmanlaşmıştır.

GTM şirket uzmanlığın verdiği tecrübe ve öz güvenle Türk şirketlerin daha iyi satış yapabilmeleri vev rekabet ortamında var olabilmeleri için imkan hazırlamaktadır.